Интраокулярни лещи

ХИДРОФИЛНИ ИНТРАОКУЛЯРНИ ЛЕЩИ

ХИДРОФОБНИ ИНТРАОКУЛЯРНИ ЛЕЩИ

(Add On) ИНТРАОКУЛЯРНИ ЛЕЩИ

ВИСКОЕЛАСТИЧНИ СУБСТАНЦИИ

L