Офталмологична диагностична апаратура

БИОМИКРОСКОПИ

ПЕРИМЕТРИ

ТОНОМЕТРИ

ТАБЛИЦИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗРИТЕЛНАТА ОСТРОТА

ДИАПРОЕКТОР ЗА ОПТОТИПИ

L