AP-50
AP-50

AP 50 е лек и напълно обурудван модерен автоматичен периметър за статична периметрия идеален за диагностициране на глаукома. Предназначен е за работа в малки кабинети и клиники. Моделът е с LED осветление за проекция на стимули в бяло и предлага разнообразни стратегии, тестови полета и параметри за изледване на периферното зрение. Осигурява бързо и прецизно изследване. Фиксацията е автоматична и е контролирана от вградена камера и чрез метода Heijl-Krakau за следене на сляпото петно. Предостява регресионен модел и стандартен анализ на данни.

   
Брошура