AP-300
AP-300

AP 300 е напълно автоматичен периметър за статична и кинетична периметрия. AP-300 предлага стимули бяло върху бяло, жълто върху синьо за SWAP периметрия и Flicker периметрия. Стимули по Голдман размери I, II, II, IV, V. Моделът разполага със широк спектър от тестови полета и избор на стратегии. Фиксацията е автоматична чрез Heijl-Krakau метода и чрез вградена камера за проследяване на движенията на окото. Предоставя регресионен модел за анализ на данни и стандартизирани модели. Лесен за използване с интуитивен софтуер. AP-300 e снабден с тиха вентилационна система и осугурява висок комфорт по време на изследването. Фоновото осветление се контролира автоматично в зависимост от осветеността на помещението. Оборудван е с операционна система със сензорен екран.

   
Брошура