AP 200/AP 250BY
AP-200/AP-250BY
AP 200 и AP 250BY са статични напълно функционални задни LED проекционни автоматични периметри за цялостно иследване и дигностика на зрителното поле. AP 200 и AP 250BY са снабдени с интуитивен софтуер, с голям избор от стратегии, тестови параметри и тестови полета. Фиксацията е напълно автоматична, чрез метода Heijl-Krakau, и вградена камера - Eye tracking (CCD camera), Eye previev (CCD camera). Предоставя стандартизирани начини за представяне на резултатите от изследването както и регресионен модел на база на времеви промени в зрителното поле. Резултатите могат да бъдат в абсолютни стойности в dB, по отношениена възрастови норми или показатели като PD и AD. Анализа може да е за отделни части на зрителното поле - център, периферия, цялостното зрително поле . AP 200 използват проекция на стимули Goldman размер III в зелен цвят. AP 250BY използва и сини стимули за Blue - on - Уellow (SWAP) периметрия с размер Goldman V. AP 200 и AP 250 BY са снабдени с тиха вентилационна система постигаща по - висок комфорт за изследвания. Фоновото осветление е контролирано автоматично независимо от осветеността на помещението.
Брошура  
r