AP 200/AP 250BY
AP-250/AP-250BY

AP 200 и AP 250BY са статични напълно функционални задни LED проекционни автоматични периметри за цялостно иследване и дигностика на зрителното поле. AP 200 и AP 250BY предлагат голям избор от стратегии, тестови параметри и тестови полета. Фиксацията е напълно автоматична, чрез метода Heijl-Krakau, и от вградена камера - Eye tracking, Eye preview камера. Предоставят стандартизирани модели за представяне на резултатите от изследването както и регресионен анализ на данни. Диагностика на център, периферия и на цялото зрително поле.
AP 200 използват проекция на стимули Goldman размер III в зелен цвят. AP 250BY предоставя допълнително и сини стимули размер Goldman V за Blue - on - Уellow (SWAP) периметрия за ранна диангностика на глаукома. И двата апарата са снабдени с тиха вентилационна система за по - висок комфорт по време на изследването. Осветлението на фона е контролирано автоматично според осветеността на помещението.

   
Брошура