Артемедикал ЕООД е екслузивен представител за Република България на италианската компания POLTI S.p.a, Италия.
Фирмата разработва системи за санитизация на болнични помещения и медицински инструментариум, като се основава на еко ориентирана технология, която не използва дезинфектанти и елиминира напълно нуждата от тях.

logo sanisystem

Сани Систем на POLTI S.p.a, Италия e единствена по рода си професионална апаратура за дезинфекция и санитизация на болнични помещения с висок риск на биологично замърсяване предназначена за професионална употреба.

Начин на работа:

Системата, преобразува вода от резервоар във високо-температурна пара ( 180°C ), като я прави силно атомизирана, изключително суха. В съчетание със специално подготвен санитизиращ разтвор-HpMed (хидро -алкохоленразтвор,съдържащ содиев метасиликат и содиев карбонат), на който тя служи като проводник се осъществява аерозолна санитизация по естествен и природосъобразен начин (безвреден за околната среда и хората), която замества изцяло химическата дезинфекция. Напълно премахва гъбични, бактериини и вирусни натрупвания от повърхностите върху, които се прилага. Свежда риска от инфекции до минимум. Системата е снабдена с приспособление което загрява парата до висока температура ( 180°C ) в разширителна камера, където тя се силно се атомизира. По този начин степента на влажност в нея се свежда до минимум (парата става изключително суха) което я прави безвредна за третираните повърхности(не оставя следи и не разрушава целостта им ).

Системата притежава уникално приспособление което загрява парата до висока температура (180°C ) в разширителна камера, където тя се силно се атомизира. По този начин степента на влажност в нея се свежда до минимум (парата става изключително суха) което я прави безвредна за третираните повърхности ( не оставя следи и не разрушава целостта им )
img Сани Систем е световно защитена патентована технология разработена от Полти С.п.А. Италия на база на дългогодишни проучвания проведени в медицинският факултет на университета в Павия. Системата е била подложена на многобройни клинични и лабораторни тестове както в Италия, така и в целия свят

Приложение:

Апаратурата се използва се успешно в:

1. Хирургичния блок
2. Терапевтичните инфекциозни отделения
3. Залите за образна диагностика
4. Реанимация
5. Неонатология             
6. Гинекология                     
7. Болнични стаи и други помещения
8. Върху медицински инструментариум

Предимства при използване на Сани Систем:

1. Ефективност
Намалява и премахва бактериини, гъбични и микробни натрупвания от третираните повърхности. Високотемпературната пара в съчетание с консуматив (HPMed) достига и до най-отдалечените ъгли и недостъпни за конвенционалните методи на дезинфекция места.

2. Бързина
Скоростна санитизация - за около 60 – 120 секунди е достатъчна за елиминирането на натрупаните микроорганизми. Няма нужда от допълнително третиране с химически дезинфектанти и препарати.

3. Безопасност
Парата и детергента (HpMed) са напълно безвредни и могат да се използва в присъствието на хора. HpMed е тестван многократно върху човешка кожа. По време на санитизация не се изисква контакт с третираните повърхности като по този начин риска от заразяване на работещият с апарата се елиминира.

4. Тотално действие
Гарантирана е тотална санитизация. Парата, с която работи Сани Систем ви позволява да достигнете и до най-трудно достъпните ъгли и места на помещението.

5. Евтино
Намалява разходите за химически вещества и дезинфектанти. Намалява и свежда до минимум риска от евентуално заразяване и последващите от него разходи за лечение.

Полти Сани Систем e ефективна срещу:

I. БАКТЕРИИ

1. Staphylococus aureus: 100% унищожава бактериалната среда само след 15 секунди след извършената обработка - Университет в Суинбърн, Австралия

2. MRSA : 4 лог редукции 30 секунди след извършената обработка - Институт по Микробиология, Белиндзона, Швейцария

3. Escherichia coli : 100% унищожава бактериалната среда само след 15 секунди след извършената обработка - Университет в Суинбърн, Австралия

4. Pseudomonas aeruginosa: 5 лог редукции 30 секунди след извършената обработка - Болница Св.Бартоломео,Милано, Италия

5. Proteus mirabilis: 30 секунди след извършената обработка - Институт по Микробиология, Белинздона, Швейцария

6. Serratia marcescens: 5 лог редукции 30 секунди след извършената обработка- Болница Св.Бартоломео,Милано, Италия

7. Klebsiella pneumoniae: 100% унищожава бактериалната среда само  30 секунди след извършената обработка -Институт по Микробиология, Белиндзона, Швейцария

8. Streptococcus spp.: 5 лог редукции 30 секунди след извършената обработка (S.agalactiae, S.pneumoniae, S.sanguis) - Болница Св.Бартоломео,Милано, Италия

II. ГЪБИЧКИ

1. Aspergillus niger: 100% унищожава бактериалната среда само 15 секунди след обработката -Университет в Суинбърн, Австралия

III. ЕНДОСПОРИ

1. Bacillus subtilis: 97% намаляване на ендоспорите 30 секунди след извършената обработка -
Университет в Суинбърн, Австралия

IV. ЧЛЕНЕСТОНОГИ

1. Dust mites`(акари): 97% намаляване на акарите и 86% намаляване на техните алергени от матраците -Университет в Кембридж

2. Scbies mites`( акари,причиняващи краста): 100% намаляване на акарите 5 секунди след извършената обработка

V. НАСЕКОМИ/ БУБОЛЕЧКИ

1. Cimex Lectularius (креватна дървеница) : 100% eлиминиране на яйцата и намаляване висок процент от насекомите само с една обработка - Пест 2000, Пест 3000, Милано, Италия