Артемедикал ЕООД е търговска компания, която идентифицира дейността си като специализирана във внос и дистрибуция на апаратурa за санитизация на помещения с висок риск на биологично замърсяване, апаратура за почистване на болнични помещения, дистрибуция на операционно медицинско сабо, медицински облекла за еднократна и многоктна употреба, общоболничен постеловъчен инвентар и медицинско обзавеждане.
Фирмата съчетава традициите, новите технологии и материли застъпени в производството на тези изделия, следвайки последните тенденции на световно и европейско ниво.
Артемедикал ЕООД присъства на българският пазар от 2010 г., като има успешно реализирани проекти с големи здравни заведения в страната.
Артемедикал ЕООД се стреми към европейски стил на работа като прилага нормите и стандартите на работа утвърдени в Европа. Артемедикал ЕООД изгражда своята дейност като поддържа коректни партньорства и взаимоотношения с фирми и български и чуждестранни производители.