Артемедикал ЕООД е търговска компания, която идентифицира дейността си като специализирана във внос и дистрибуция на медицинска апаратурa за санитизация на помещения с висок риск на биологично замърсяване, апаратура за почистване на болнични помещения, дистрибуция на високотехнологично операционно медицинско сабо, медицински облекла за еднократна и многоктна употреба, общоболничен постеловъчен инвентар и медицинско обзавеждане. Артемедикал ЕООД присъства на българският пазар от 2010г., като фирмата има успешно реализирани проекти с големи здравни заведения в страната. Артемедикал ЕООД се стреми към европейски стил на работа като прилага нормите и стандартите на работа утвърдени в Европа. Фирмата съчетава традициите, новите технологии и материли застъпени в производството на тези изделия, следвайки последните тенденции на медицинският пазар на световно и европейско ниво. Артемедикал ЕООД изгражда своята дейност като поддържа професионални партньорства с утвърдени фирми в бранша и благодарение на коректните взаимоотношения с български и чуждестранни производители и с подкрепата на българските специалисти.